Follow Us: Follow us on facebookFollow us on twitterConnect with us on Linked inYouTube

Biobränsle

Från pilotanläggningar för alternativa bränslen till världens största produktionsanläggning för träpellets – BRUKS tar fram kundanpassade materialhanteringssystem för biobränslemarknadens pionjärer. Våra innovativa lösningar baserade på våra omfattande industriella erfarenheter inkluderar ett brett produktsortiment för produktion av biobränslen från jordbruksavfall, energigrödor och träavfall.