Follow Us: Follow us on facebookFollow us on twitterConnect with us on Linked inYouTube

Fartygslastning

För att maximera lastnings-/lossningseffektiviteten vid olika hamn- och materialvillkor erbjuder BRUKS olika optioner som matchar kundens förutsättningar och lastningsbehov. Lastningsutrustningen kan kundanpassas och konstrueras med fasta eller rörliga vipp-, skyttel- och vridalternativ för att förbättra lastningscykeltider och sänka demurragekostnader.

 • shiploader09
 • Traveling and Luffing – Ship Loader
 • High Capacity Ship Loaders
 • Fixed, Slewing, Shuttling – Ship Loader
 • Traveling and Slewing - Ship Loader
 • Traveling Ship Loader
 • Traveling Ship Loader
 • Traveling Ship Loader
 • Traveling Ship Loader
 • Traveling and Luffing – Ship Loader
 • Multiple Size Vessels – High Capacity Ship Loaders
 • Fixed, Slewing, Shuttling – Ship Loader
 • Traveling and Slewing - Ship Loader
 • Optimal Vessel Trimming – BRUKS Ship Loader
 • Versatile Loading Features – BRUKS Ship Loader
 • Traveling, Luffing and Shuttling – Ship Loader
 • High Capacity Designs – BRUKS Ship Loader