Follow Us: Follow us on facebookFollow us on twitterConnect with us on Linked inYouTube

Flishuggning & sållning

BRUKS effektiva sönderdelningsprogram ger kunderna förbättrad produktivitet, tillförlitlighet och kvalitet vid hantering av trämaterial. Våra kvalitetskonstruktioner möjliggör kundanpassade nyckelfärdiga lösningar för massa-, board- och sågverksindustrin.