Follow Us: Follow us on facebookFollow us on twitterConnect with us on Linked inYouTube

Mobil flishuggning

BRUKS mobila flishuggar är ett välbeprövat koncept kombinerat med nya innovativa lösningar för att producera förnyelsebar energi från skogen. Våra mobilhuggar och vårt system revolutionerar sättet att skörda energi direkt i skogen. Här produceras flis med hög densitet, renhet och en perfekt anpassad flisfraktion med låg fukthalt och därmed högt energi-innehåll.

For more information about BRUKS Mobile Chippers, visit bruksmobile.com

 • Mobile Chipper

 • Mobile Chipper

 • Mobile Chipper

 • Mobile Chipper

 • Mobile Chipper

 • Mobile Chipper

 • Reduces Fiber Contamination – BRUKS Mobile Chipper
 • In-Woods Slash Recovery – BRUKS Mobile Chipper
 • Accommodates Various Size Materials – BRUKS Mobile Chipper
 • Innovative Design – BRUKS Mobile Chipper
 • Waste Material Chipping – BRUKS Mobile Chipper
 • Optimal Truck Loading – BRUKS Mobile Chipper